S.P.Q.R. на римских люках и решетках. Муссолини придумал.